Opinie, Politiek, Klimaat
19 december 2018

Sanne Akerboom: “Burgers willen graag meepraten over energietransitie”

Sanne Akerboom, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht: "Het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan."
Akerboom deed onderzoek naar burgerparticipatie bij de energietransitie en kwam tot de conclusie dat daar vaak pas in een laat stadium sprake van is. "Wij kunnen maatregelen bij de burger thuis niet afdwingen. We zijn afhankelijk van vrijwilligheid, dus moet er met de burger in gesprek worden gegaan." Akerboom deed deze uitspraak bij het Energiepodium debat van 10 december, waar de vraag werd gesteld ‘Hoe komt het Klimaatakkoord straks achter de voordeur?' De onderzoeker hoopt dat er voortaan in een vroeger stadium in gesprek wordt gegaan met de burger: "We moeten voorkomen dat de weerstand die er nu al is, groter wordt."

Deze video is onderdeel van de serie interviews die is opgenomen op het Energiepodium Debat.