Opinie, Politiek, Klimaat
13 december 2018

“Investeringspakket industrie brengt Klimaatakkoord binnen bereik”

VEMW-voorzitter Gertjan Lankhorst: "Bedrijven nemen een fair deel voor hun rekening van de grote klimaatinvesteringen die nodig zijn in de industrie"


Lankhorst, tevens voorzitter van ‘de 75-procentstafel 'van de Industrietafel voor het Klimaatakkoord, heeft er goede hoop op dat dit akkoord er op 21 december ook echt ligt. "Het is spannend want de laatste loodjes wegen altijd het zwaarst, maar er ligt een prachtig pakket aan maatregelen waar we het wat mij betreft snel over eens kunnen worden." Lankhorst zei dit bij het Energiepodium Debat dat dit jaar plaatsvond op 10 december, met als titel: ‘Hoe komt het Klimaatakkoord straks achter de voordeur?'. Lankhorst doelde met zijn uitspraak op de ‘compatitive climate deal' die bedrijven met de overheid willen sluiten: "Het pakket brengt de doelstellingen van het regeerakkoord helder en concreet in beeld en zorgt dat we dat kunnen realiseren."

Deze video is onderdeel van de serie interviews die is opgenomen op het Energiepodium Debat.