Opinie, Politiek, Klimaat
22 november 2017

Donkere wolken dreigen boven volgende Klimaattop

Vooruitblik Jos Cozijnsen: "Kolenrijk Polen remmende factor in de EU"

Zal het lukken om op de volgende grote klimaattop, in Katowice, Polen, het ‘rulebook' voor de uitvoering van het Parijsakkoord af te spreken? Dat wordt niet makkelijk.


Het kolenrijke Polen is een remmende factor in het klimaatbeleid van de EU. Het weinig ambitieuze Oostenrijk is dan bovendien EU-voorzitter. Hoe om te gaan met de claims van het Zuiden en hoe de basisregels af te spreken en een proces te organiseren waarbij de nationale CO2-doelen aan gaan sluiten bij het Parijs Akkoord? Er is perspectief.

 

  • Wat kan helpen is het versterken van bilaterale, directe klimaatfinanciering, zonder te wachten op mondiale afspraken. Want dat dan je ook makkelijker eisen stellen aan financiering en vaart maken, in plaats van via het gepolitiseerde Green Climate Fund;
  • Het laten zien wat er in de praktijk gebeurt: regeringen zijn terughoudend in het verplichten van ambitieuze CO2-doelen, maar er is steeds meer sprake van ‘overcompliance' door extra acties door landen, bedrijven, steden en staten. De EU haalt voor 2020 3% meer reductie dan de verplichte 20%. En ook Nederland zit op dat pad. Een ontwikkeling die je ook mondiaal ziet. Dit biedt perspectief om benodigde reducties toch binnen bereik te houden;
  • Het werken met kopgroepen. Minister Wiebes maakte met zijn ‘maiden speech' in bij klimaatonderhandelingen indruk met de inzet van 55% voor de EU en het werken aan een kopgroep in de EU. Ook op het punt van emissiehandel kunnen landen die met emissiehandel verder willen zelf via ‘carbon clubs' extra onderlinge regels afspreken tegen dubbeltelling en robuuste boekhouding en niet af te wachten de VN daar consensus over heeft, en landen dat traineren.


Een dergelijke aanpak geeft perspectief om in Katowice toch verder te komen. We moeten de tijd totdat de VS weer meedoet, goed gebruiken.

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten. Meer informatie over hem vindt u op www.emissierechten.nl. Op Twitter is hij actief onder @timbales.