Opinie, Politiek
5 december 2017

“CO2-afspraken maken met onze buurlanden”

Medy van der Laan: “Nationale maatregelen zouden voor enorme schade zorgen”
Medy van der Laan, voorzitter van de vereniging van energieleveranciers Energie-Nederland, wil dat het kabinet samen met onze buurlanden scherpere afspraken maakt over CO2-reductie. Maar als dat niet lukt, is ze tegen maatregelen voor Nederland alleen. “Dan ga je kolenstroom uit Duitsland hierheen halen.”

Deze serie video-interviews is opgenomen op het Energiepodium Debat van dit jaar, met als titel: ‘Gaat het tweede Energieakkoord doorbijten?’.