Gasunie werkt aan grootschalig gebruik van groen gas

Gasunie wil met netbeheerder Enexis en afvalverwerker Attero grootschalige productie en transport van groen gas mogelijk maken. De drie partijen nemen daarvoor rond eind 2017 de Groen Gas Booster in gebruik. Deze experimentele ‘bypass' voedt dan groen gas van Attero van het regionale gasnet van Enexis in op het landelijk hoge druk-net van Gasunie. Woordvoerder Michiel Bal van Gasunie transportdochter GTS legt uit.

 

Wat houdt het experiment precies in?  

"Gasunie wil samen met Enexis en Attero de grootschalige productie van groen gas mogelijk maken. Dus samen een bijdrage leveren aan de Nederlandse  ambitie in de Routekaart Groen Gas. Die houdt in dat de bijdrage van hernieuwbaar gas aan onze duurzame energiedoelstellingen kan groeien van 10 Petajoule in 2015 naar 77 PJ in 2030, wat dan overeenkomt met 17% van het huishoudelijk gasverbruik. De Groen Gas Booster is een compressor waarmee groen gas dat regionaal wordt opgewekt landelijk beschikbaar komt. Dus als er lokaal meer groen gas geproduceerd wordt dan er vraag naar is, bijvoorbeeld in de zomer, dan voert die  compressor de druk van dat gas op zodat het van een regionale net kan worden ingevoed in het landelijk hoge druk-net van GTS. Een soort bypass dus."  

 

Wanneer komt de Groen Gas Booster in bedrijf?   

"Vorig jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het project, en we verwachten eind 2017 of begin 2018 te kunnen gaan draaien. De Groen Gas Booster komt te staan in het grensgebied van Gasunie en Enexis, nabij de afvalverwerkingsinstallatie van Attero in Wijster. Het unieke eraan is niet de techniek erachter, want daar maken we al gebruik van. Het is meer dat we op een andere manier moeten samenwerken. Normaal gesproken stroomt gas van het landelijke GTS-netwerk naar dat van een regionale netbeheerder, dus van hoge naar lage druk. Bij de Groen Gas Booster gaat het andersom, van het GTS-net naar dat van Enexis. De samenwerking gaat dan dus ook de andere kant op." 

 

Welke hindernissen moeten er nog worden overwonnen

"Kort gezegd zijn we de business case nog verder aan het uitwerken. Dat komt goed, maar we wisten van tevoren niet precies hoeveel tijd dat zou kosten. We gaan niet overhaast te werk, want we willen een volwaardige pilot die ook toepasbaar kan zijn in andere regio's. Het GTS-deel in het project betreft de Groen Gas Booster zelf, dus het gasstation met de compressor en het materiaal om die aan te sluiten op ons netwerk. Vanwege het belang van deze pilot zijn wij bereid om hierin voor een bedrag van circa 2 miljoen euro te investeren. Als we er gezamenlijk klaar voor zijn, dan kunnen wij de materialen voor de bouw bestellen en kan de bouw van de Groen Gas Booster beginnen."

Het Groen Gas Booster-experiment past ook prima in de gas op maat-visie van Gasunie

Hoe ziet als het experiment slaagt de verdere uitrol ervan uit?

"Als dit werkt zoals we denken dat het gaat werken, dan maken we er grootschalig productie en transport van groen gas mee mogelijk. Met dit project faciliteren we straks dus de producenten van groen gas. Die kunnen dan op een ander niveau gaan produceren omdat ze meer zekerheid hebben dat ze het gas kwijt kunnen. Want in het landelijk netwerk is er altijd wel vraag. Eigenlijk bieden we op deze manier ruimte voor nieuwe groen gasaanbieders. Vraag is nog hoe je dat dan reguleert. Logisch zou zijn dat Gasunie de benodigde investeringen mag terugverdienen via onze gereguleerde transporttarieven, zoals dat nu al gebeurt bij het transport van aardgas." 

 

Druist dit project niet in tegen de productie van Gronings aardgas?   

"Als Gasunie maken wij ons sterk voor een forse reductie van de CO2-uitstoot. Daarom proberen wij het gasgebruik van bijvoorbeeld huishoudens terug te brengen en stimuleren we waar mogelijk ook de productie van groen gas. Het Groen Gas Booster-experiment past ook prima in de gas op maat-visie van Gasunie. Die houdt in dat bij het groeiende gebruik van verschillende vormen van hernieuwbare energie je gas alleen daar moet inzetten waar het echt nodig is, en dan nog zo groen mogelijk ook."

 

Biedt Gasunie met dit project dus weerwoord aan volledig willen elektrificeren van het energieverbuik van huishoudens?

"De energievoorziening van een woning begint en eindigt niet bij de voordeur. Als je gaat doorrekenen wat de consequenties zijn voor de verschillende netwerken, en ook de netwerkkosten, dan is het verstandig om stroom, warmte en gas veel sneller te laten samenwerken dan in het verleden het geval was. Hierover hebben wij ook contact met andere netwerkbedrijven, zoals TenneT. Onder het motto gekoppelde energie is slimmere energie bekijken we nu met elkaar hoe er zoveel mogelijk kan worden geprofiteerd van hernieuwbare energie. Met daarbij dus de mogelijkheid dat als die niet voorhanden is je kan overschakelen op gas, en het liefste op groen gas. In de bestaande woningen die moeilijker te verduurzamen zijn, kan je bijvoorbeeld groene stroom combineren met een CV met een hoge rendementsketel. Op die manier zorg je ervoor dat energie niet alleen duurzaam is, maar ook betrouwbaar en betaalbaar."