Fiscaal klimaat UK treft gaswinning op Nederlands deel Noordzee

Het gunstige fiscale klimaat waarvan gasproducenten nu profiteren in het Verenigd Koninkrijk vergroot voor het kabinet de noodzaak er snel voor te zorgen dat gaswinning op het Nederlandse deel van de Noordzee ook weer aantrekkelijk wordt. Dat stelt secretaris-generaal Jo Peters van Nogepa, brancheorganisatie van olie- en gasproducenten. Eerder deze week waarschuwde CEO Jan Willem van Hoogstraten van EBN dat de E&P industrie in zwaar weer verkeert door de lage olie- en gasprijs en de kosten bij de gaswinning in Groningen.   

 

Uit de resultaten over 2015 die EBN (Energiebeheer Nederland) maandag bekend maakte, bleek een omzetdaling met 27% tot 4,8 miljard euro. De afdracht van het staatsgasbedrijf aan de staatskas bedroeg 2,1 miljard euro, meer dan de helft minder dan in 2014 (4,9 miljard euro). CEO Van Hoogstraten zei ervan overtuigd te zijn dat EBN een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Essentieel daarvoor is onderkenning van de rol van gas(winning) in die transitie, aldus de bestuursvoorzitter. Die wees er ook op dat nu de gaswinning in Groningen  verder is teruggeschroefd, het belang van kleine velden steeds groter wordt. Het aandeel van gas uit kleine velden ligt nu op 45% (2014: 36%).

 

Belabberd

Voorman Peters van brancheorganisatie Nogepa noemt het huidige investeringsklimaat in de sector "belabberd": "Natuurlijk gaan we er wel vanuit dat de gasprijs ook weer een keer gaat stijgen en tegelijkertijd werken we als sector aan het verminderen van de kosten." Peters denkt dat de komende drie tot vijf jaar beslissend zullen zijn voor de gasindustrie in Nederland. Voor minister Kamp van EZ is het volgens Peters nu vijf voor twaalf: "Zonder een fiscale regeling vergelijkbaar met die van buurlanden, kan Nederland het met gaswinning wel schudden en zullen we dus eerder moeten beginnen met het importeren van gas."

“Een probleem voor Kamp is dat hij te maken heeft met verschuivende doelpalen”

Nogepa is momenteel met Kamp in gesprek over een nieuwe stimuleringsregeling voor kleine velden. Die regeling bestaat omdat kleine velden relatief duurder zijn om te ontginnen dan grote velden. De oude regeling liep tot eind 2015 maar Kamp heeft deze met een halfjaar verlengd om meer tijd te hebben om te bekijken of en in welke vorm die wordt voortgezet. Peters: "We verwachten dat die nieuwe regeling er komt en mogelijk ook wat ruimer dan de oude."

 

Opties

Nogepa denkt daarbij zelf aan verlaging van de belasting op gaswinning die de overheid heft bovenop de vennootschapsbelasting of aan het versneld mogen afschrijven van investeringen. Op 4 mei komen de Nogepa-leden bijeen om te bezien welke andere opties er nog zijn om het Nederlandse investeringsklimaat voor de E&P-industrie te verbeteren.

 

Peters: "Een probleem voor Kamp is dat hij te maken heeft met verschuivende doelpalen. De regeling waarmee de minister straks komt, moet op z'n minst vergelijkbaar zijn met die van buurlanden. Maar de UK heeft de afgelopen tijd de fiscale regeling al twee keer verbeterd om investeren in winning van gas uit eigen bodem aantrekkelijker te maken."

 

Russisch gas

Zonder aangescherpte regeling zal Nederland volgens Peters eerder meer gas moeten gaan importeren. Dat is volgens hem niet alleen slecht voor de economie (minder gasinkomsten), maar ook voor het klimaat (door de hogere CO2-uitstoot per eenheid van importgas) en politiek (grotere afhankelijkheid van Russisch gas). Volgens TNO zit er nog ruim 120 miljard m3 winbaar aardgas onder het Nederlandse deel van de zeebodem in bekende velden en mogelijk nog zo'n 160 miljard m3 in nog onontdekte velden.

 

Het CBS meldde dinsdag dat de winning van aardgas uit Nederlandse bodem in 2015 met ruim een kwart is verminderd tot 51 miljard m3. Daarvan kwam bijna 29 miljard m3 (56%) uit het Groningse veld. Om de daling van de winning te compenseren is meer aardgas ingevoerd, vooral uit Noorwegen en Rusland. De import uit Rusland is tussen 2010 en 2015 verdubbeld, de import uit Noorwegen nam tegelijkertijd met 50% toe. De import van vloeibaar aardgas is vorig jaar ook meer dan verdubbeld.